Ask a question

Ask a question

Targi w Krakowie Ltd.
9 Galicyjska Street
31-586 Krakow

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

NIP: 676-10-50-090, KRS 0000192313
Share capital: 921.000 zł w całości wpłacony

GPS: 50°03'36.1"N 20°00'26.2"E
Google Maps: 50.060039, 20.007283

Payment details:
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)

Organizer contact details:
mail: biuro@targi.krakow.pl
tel. +48 12 644 59 32
tel. +48 12 644 81 65