Od wielu lat firma Targi w Krakowie w kooperacji z Komitetem Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk i Polską Federacją Biotechnologii organizuje międzynarodowe kongresy poświęcone biotechnologii. W 2017 roku Kongres Eurobiotech zorganizujemy już po raz szósty. Warto wspomnieć, że w 2016 r. odbyła się w Krakowie prestiżowa europejska impreza biotechnologiczna  ECB2016 (European Congress on Biotechnology) pod auspicjami Europejskiej Federacji Biotechnologii (Targi w Krakowie były członkami  komitetu organizacyjnego).

W tym roku Kongresowi towarzyszyć będzie specjalna Strefa Transferu Technologii, która ma za zadanie ułatwić nawiązanie relacji między nauką a biznesem. To miejsce, gdzie centra transferu technologii, parki technologiczne, klastry, instytuty będą mogły zaprezentować swoje osiągnięcia i możliwości wsparcia komercyjnych przedsięwzięć. Współorganizatorem specjalnej Sesji Transferu Technologii jest Kraków Klaster Life Science.

www.eurobiotech.krakow.pl