UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego z siedzibą w Paryżu jest wiodącą organizacją zrzeszającą wystawców i operatorów centrów wystawienniczych na całym świecie, a także główne krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia i wybranych partnerów w branży wystawienniczej. Głównym celem UFI jest reprezentowanie, promowanie i wspieranie interesów biznesowych swoich członków i przemysłu targowego.

Jest pierwszą tego rodzaju instytucją. Powstała w 1925 roku w Mediolanie z inicjatywy Komitetu Targów Mediolańskich i Międzynarodowej Izby Handlowej oraz dwudziestu europejskich ośrodków targowych. Obecnie stowarzyszenie zrzesza 740 organizacji członkowskich w 85 krajach na całym świecie. Ponad 950 międzynarodowych targów z dumą nosi etykietę zatwierdzoną przez UFI, która stanowi gwarancję jakości dla zwiedzających i wystawców.

Jesteśmy dumni, że imprezy targowe organizowane przez nas cieszą się uznaniem na arenie międzynarodowej i są wyznacznikiem jakości wśród konkurencji.