Kontakt

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9

31-586 Kraków


GPS:  50°03'36.1"N 20°00'26.2"E
Google Maps:  50.060039, 20.007283


tel. +48 12 644 59 32, +48 12 644 81 65
e-mail: biuro@targi.krakow.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

NIP: 676-10-50-090, KRS 0000192313

Kapitał zakładowy: 921.000 zł w całości wpłaconyDane do płatności:


BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)

Zespół

Zarząd firmy Targi w Krakowie

Dział Targów

Dział Sprzedaży i Wynajmów / Dział Kongresów

Dział Organizacji Technicznej

Dział Promocji

Dział IT


Public Relations