Stowarzyszenie WIG działające od 1990 roku wspiera rozwój przedsiębiorczości, poprzez uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego. WIG działa na rzecz rozwoju innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, integracji Członków Izby, wzmocnienia roli samorządu gospodarczego, współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw, promowaniem postaw przedsiębiorczych młodych ludzi i rozwoju młodych przedsiębiorców oraz propagowaniem zasad społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie.

Liczymy, że współpraca ze stowarzyszeniem przyniesie szereg nowych kontaktów.