Krakowski Kongres Turystyki Medycznej odbył się w dniach 13-14 października 2016 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków i wzięło w nim udział ponad 200 osób. Celem Kongresu było wykorzystanie potencjału medycznego w budowie produktów turystycznych jako jedno z zadań określonych w Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020. Pilotażowy kongres pomógł ocenić, jakie szanse i wyzwania stawia miastu turystyka medyczna. Do naszych zadań przy organizacji Kongresu należało m.in.: prowadzenie rejestracji uczestników, organizacja cateringu, obsługa recepcji Kongresu, prowadzenie strony internetowej wydarzenia, przygotowanie materiałów kongresowych oraz organizacja wycieczek dla delegatów.