Laureata poznaliśmy 24 października, podczas wieczornej, uroczystej gali Statuetkę wykonaną przez śp. prof. Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 zł, której fundatorem są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Targi w Krakowie Sp. z o.o. w tym roku otrzymała pani profesor Joanna Tokarska-Bakir, autorka książki „Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego”.

Jak głosi podtytuł, dzieło dotyczy jednego z najtragiczniejszych wydarzeń powojennej Polski – pogromu kieleckiego. Główny tytuł: Pod klątwą, odnosi się do legendy, według której rabin Dawid Kahane po pogromie obłożył klątwą miasto Kielce. Autorka tworząc społeczny portret pogromu, stara się przedstawić opisywane wydarzenia w perspektywie ciągłości i trwania, a nie jego jednostkowości i zerwania, aby, uchwycić – jak podkreśla –przejście, w którym przemoc przeszła od „wydarzenia” do zagadnienia normatywnego - podkreślił prof. Władysław Stróżewski w laudacji odczytanej w trakcie wręczenia nagrody.

W jury Konkursu zasiadają wybitne postaci świata nauki, którzy od pierwszej edycji pracują społecznie. Funkcję przewodniczącego pełni prof. dr hab. Władysława Stróżewskiego z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jury zasiadają: prof. Andrzej Mączyński – Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Ryszard Nycz – Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jan Ostrowski – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Leszek Polony z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz prof. dr hab. Piotr Sztompka - b. kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor czynny Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera.

Nominowani w 22. Konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza:

1. Ewa Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018
2. Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018
3. Paweł Kowal, Testament Prometeusza: źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Warszawa - Wojnowice 2018
4. Michał Kurzej, Depingere fas est. Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor, iMEDIUS, Kraków 2018
5. Marcin Matczak, Imperium tekstu: Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018
6. Arkadiusz Morawiec, Literatura polska wobec ludobójstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018
7. Radosław Ptaszyński, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 2018
8. Andrzej Szczerski, Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku,    
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
9. Joanna Tokarska-Bakir, Pod klątwą: społeczny portret pogromu kieleckiego Tom I, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018
10. Kamil Zeidler, Estetyka prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego / Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2018
Współorganizatorem gali  jest Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator Centrum Kongresowego ICE Kraków.