To ważne wydarzenie mające na celu stworzenie międzynarodowego forum wymiany wiedzy i pomysłów w molekularnych naukach przyrodniczych, odbywa się co roku w innym europejskim mieście. Nadchodząca edycja odbędzie się właśnie w Krakowie w dniach 6-11 lipca 2019 r. w Centrum Kongresowym ICE. W Kongresie weźmie udział światowa czołówka nauk o życiu, czyli 1800 naukowców z kilkudziesięciu krajów. Prezentowanych będzie 11 wykładów plenarnych wygłoszonych przez wybitnych naukowców, a wśród nich laureat Nagrody Nobla - Venkatraman Ramakrishnan.

FEBS jest jedną z najbardziej znaczących organizacji europejskich w dziedzinie nauk o życiu, skupiającą ponad 36 000 członków zrzeszonych w 35 towarzystwach narodowych. Kongres FEBS odbędzie się w Polsce dopiero po raz trzeci (w 1966 i 2004 w Warszawie) i będzie wydarzeniem o wyjątkowej randze naukowej. W Kongresach organizowanych przez FEBS biorą udział przedstawiciele wszystkich współczesnych dziedzin biologii i biomedycyny oraz powiązanych z nimi nurtów aplikacyjnych. Kongresy te są doskonałą okazją dla wszystkich naukowców oraz dla przedstawicieli lokalnych środowisk do upowszechniania nauki oraz wymiany doświadczeń dzięki osobistym spotkaniom z uczonymi światowej rangi. Bezpośrednio przed Kongresem FEBS tradycyjnie odbędzie się również trzydniowe Forum Młodych Naukowców (Young Scientists’ Forum (YSF).


From molecules to living systems


Tegoroczny Kongres odbywa się pod hasłem "From molecules to living systems” i obejmuje problemy z dziedziny szeroko pojętej biochemii, biologii molekularnej, biologii i biochemii roślin, nauk środowiskowych oraz biotechnologii i bioinformatyki. Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu medycyny, farmacji, biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin i biotechnologii przemysłowej, a także nauk o życiu wykorzystujących podejście molekularne.

Interdyscyplinarny charakter wydarzenia


Celem Kongresu jest stworzenie platformy do interdyscyplinarnej wymiany osiągnięć naukowych z zakresu nauk o życiu, a przez to upowszechnianie i popularyzację wyników badań w kraju i za granicą. Kongres stanowi miejsce wymiany informacji i nawiązywania kontaktów pomiędzy naukowcami polskimi i zagranicznymi.


Co w programie?


Program wydarzenia obejmuje inspirujące wykłady plenarne wybitnych naukowców oraz szereg sympozjów. Szeroki zakres tematyczny Kongresu i jego skala stanowią doskonałe warunki dla uczestników ułatwiające zdobycie wglądu w postępy w obszarach badawczych poza ich własnym. Ponadto szereg sesji specjalnych ma na celu zaangażowanie uczestników w szersze zagadnienia, takie jak nauczanie w molekularnych naukach przyrodniczych oraz pytania z zakresu nauki i społeczeństwa.
Powiązania ludzkiego proteomu z medycyną spersonalizowaną i poszukiwania nowych leków, rola siarkowodoru w aspekcie rozwoju i farmakologii chorób krążenia i nowotworów, a także wyniki badań na modelach ludzkich komórek macierzystych i wykorzystaniu ich w badaniach chorób serca i układu krążenia – to tylko niektóre z fascynujących tematów, które przedstawione zostaną w ramach wykładów plenarnych. Wspomniane wykłady to dowód na to, jak badania w zakresie nauk podstawowych, do których należy biochemia, stanowią ważny potencjał aplikacyjny, głównie w dziedzinach powiązanych z medycyną i farmakologią. 
Zatwierdzony przez władze FEBS program 44-go Kongresu obejmuje ponad 65 sesji naukowych obejmujących aktualne nurty poznawcze z dziedziny biochemii i nauk pokrewnych. Przewodniczącymi sesji są najwybitniejsi polscy przedstawiciele nauk o życiu, którzy zaprosili do współpracy naukowców z zagranicy.
Podsumowując, Kongres FEBS otwiera przestrzeń do prezentacji badań, dyskusji, uczenia się i szukania inspiracji w obrębie molekularnych nauk przyrodniczych. Uczestnicy wydarzenia wychodzą z niego ze świeżą wiedzą i nowymi pomysłami badawczymi. Będzie on z pewnością jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych w Polsce w 2019 roku, a także znakomitą okazją do zaprezentowania we wszystkich obszarach dynamicznie rozwijających się nauk o życiu naszych rodzimych osiągnięć, których poziom często dorównuje osiągnięciom światowym.

Więcej informacji na temat Kongresu FEBS 2019>>

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne, the Federation of European Biochemical Societies oraz Targi w Krakowie Sp. z o.o.
W poniedziałek 8 lipca w Alei Kongresowej przy ul. Monte Cassino odbędzie się sadzenie pamiątkowego drzewa z udziałem przedstawicieli FEBS i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.