Oto otrzymane kody:
NCAGE:  99PJH
DUNS:   422385922
 
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE - NATO Commercial and Government Entity) nadawany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO podmiotom gospodarki narodowej (PGN), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.
 
Identyfikują one naszą firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS (NATO Codification System)  oraz w bazie NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics) i umożliwiają dostarczanie rozwiązań na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wojsk państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
 
Kod NCAGE nadany nam został przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO.
 
Numer D-U-N-S jest światowym standardem, rozpoznawanym, wykorzystywanym i wymaganym przez ponad 50 globalnych organizacji handlowych i przemysłowych łącznie z Rządem USA i Australii. Został on przyznany naszej firmie przez angielską firmę ratingową Dun&Bradstreet.
 
Dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść zaufania jakim nas obdarzono.