Jak informuje Grodzki Urząd Pracy w Krakowie od 26 kwietnia 2021 r. znacząco poszerzone zostało grono potencjalnych beneficjentów znanej już bezzwrotnej dotacji w wysokości 5000 zł, udzielanej w ramach działań Tarczy i oferowanej przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Jej pozyskanie pozwala zarówno osobom samozatrudnionym jak i właścicielom mikro oraz małych firm pokryć bieżące koszty funkcjonowania, takie jak np. ZUS, czynsz, media, raty leasingowe czy zakupić sprzęt i dodatkowe wyposażenie niezbędne do pracy w nowo zaistniałych warunkach.

Dotacja udzielana jest tylko do końca sierpnia 2021 r.

Szczegóły - Ważne zmiany w Tarczy Antykryzysowej. Z dotacji będzie mogło skorzystać więcej firm. | Grodzki Urząd Pracy (gupkrakow.pl)