​- EUROBIOTECH to ceniony przez środowisko naukowe i biznesowe cykliczny kongres, który sprawia, że EXPO Kraków na kilka dni staje się międzynarodowym centrum myśli biotechnologicznej. W tej chwili nie możemy zrealizować wydarzenia w tradycyjnej formule, dlatego postanowiliśmy, że w czerwcu zorganizujemy spotkanie online, które będzie wstępem do jesiennej konferencji. Wiemy bowiem, jak ważny jest kontakt między naukowcami a całym przemysłem biotechnologicznym. Postawiliśmy sobie za cel przygotowanie najlepszej z możliwych przestrzeni do rozmów. Tegoroczne spotkanie z całą pewnością będzie inne, ale dzięki zaproszonym gościom, równie bogate merytorycznie. – zapowiada Ewa Woch Wiceprezes Targów w Krakowie.

Zdrowie publiczne jeszcze nigdy nie było tak ważne, dlatego oczy całego świata zwrócone są na naukowców, którzy prowadzą badania nad nowymi narzędziami oraz innowacyjnymi terapiami. Głównym tematem nadchodzącej konferencji będzie biotechnologia medyczna, czyli tzw. biotechnologia czerwona, która uważana jest za jedną z najnowocześniejszych dziedzin medycyny. Pozwala m.in. na wczesne diagnozowanie chorób, wykrywanie wad genetycznych i rozwojowych, badania nad hodowlą komórek, tkanek i narządów do transplantacji. Jej znaczenie wzrosło szczególnie w trakcie pandemii SARS-CoV-2. Biotechnologia medyczna pozwala bowiem na opracowywanie nowych narzędzi i metod modelowania chorób, odkrywania leków i innowacyjnych terapii.

Podczas wydarzenia zostaną przedstawione wyniki badań dotyczące komórek macierzystych, terapii genowych i badań nad lekami drobnocząsteczkowymi i biopodobnymi (przeciwciała). Naukowcy omówią nowoczesne narzędzia wykorzystywane w inżynierii genetycznej, takie jak edycja i transfer genów. Będą dyskutować nad badaniami podstawowymi i translacyjnymi w biologii komórek macierzystych, a także nowymi metodami modelowania chorób i badań nad lekami, w tym nowatorskimi terapiami przeciwnowotworowymi i szczepionkami przeciwko SARS-Cov-2.

Konferencja podzielona została na 4 sesje naukowe, w tym sesję posterową. Udział w spotkaniach potwierdzili wybitni naukowcy, m.in. prof. Giulio Cossu (Manchester, UK), prof. Markus Ruegg (Basel, Switzerland), prof. Seppo Yla-Herttuala (Kuopio, Finland), którzy omówią terapie genetyczne i komórkowe. Specjalną częścią będzie sesja otwarta z prelekcjami cenionych badaczy i bioetyków.

Czerwcowe wydarzenie online będzie zapowiedzią stacjonarnego kongresu połączonego z targami zaplanowanego na 8-10 listopada 2021 w EXPO Kraków. Szczegóły EUROBIOTECH 8th Central European Congress of Life Sciences>>