Targi w Krakowie realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Rozwój działalności eksportowej firmy w Krakowie Sp. z o.o. na docelowych rynkach zagranicznych"


Projekt jest realizowany do 31 marca 2020 r. Jego celem projektu jest umiędzynarodowienie usług na rynkach zagranicznych poprzez udział w roli wystawcy w trzech imprezach targowo-wystawienniczych:

IMEX we Frankfurcie (Niemcy), odbywającej się w terminie 21-23 maja 2019

IBTM World w Barcelonie (Hiszpania), odbywającej się w terminie 19-21 listopada 2019

Convene w Wilnie (Litwa), odbywającej się w terminie 12-13 lutego 2020.


Spodziewane efekty:

Ekspansja międzynarodowa, polegająca na wejściu z ofertą na nowe rynki zagraniczne, na których firma nie była dotychczas obecna.Dofinansowanie projektu z UE:  62 212,50 zł
Całkowita wartość projektu: 162 595,50 zł